Velkommen til
Growing Spaces!
Growing spaces er et unikt interiørkonsept som setter mennesket, miljø og lønnsomhet i sentrum.
Les mer
Joint venture
Vi er et team som har en felles visjon om å bidra til mer bærekraftig design av kontorbygg. Vi er spesiallister innenfor bærekraftige interiørkonsepter, grønne planter, helse og bevegelse samt sirkulær håndtering av kontormøbler. Sammen skaper vi Growing Spaces - for menneskene, miljøet og lommeboka.

Growing

Bedrifter er under konstant endring. Vårt interiørkonsept vokser med bedriften, slik at vi minimerer kostbare ombygninger når behovene endrer seg. Gjennom et bærekraftig designkonsept med fokus på upcyckling gjenbruk og leieordninger, skaper vi unike og fleksible interiører.

Spaces

Vi retenker hvordan man planlegger et kontor for din viktigste ressurs - menneskene som er der. Våre dynamiske miljøer er enkle å tilpasse i bruk og til menneskene som bruker dem. Vi lager inspirerende miljøer som fremmer helse, kreativitet, samhandling og trivsel.

Menneskene

Hva skal til for at mennesket skal yte optimalt på jobb?  Vi tar utgangspunkt i de helt elementære menneskelige behovene. Vi legger tilrette for fellesskapsfølelsen, mulighet for avkobling og lading i grønne omgivelser. Samtidig planlegger vi for variasjon og bevegelse gjennom dagen.

Miljø

Vi forsøker alltid å bevare mest mulig og ta vare på møbler og det originale i en bygning. Vi tilstreber å benytte  eksisterende materialer til gjenbruk, ombruk og materialgjenvinning. Vi bistår bedrifter med å gå fra å være forbrukere til sirkulære brukere. Alle valg vi gjør når det kommer til materialer, møbler og design gjøres for å få et minst mulig miljøavtrykk

Lønnsomhet

Bærekraft handler om lønnsomhet i alle ledd, vårt fokus er derfor menneske, planeten og økonomi. Med Growing Spaces skaper vi i felleskap en arbeidsplass der mennesker ønsker å jobbe, yter optimalt og bedriftens budsjetter ivaretas.

Kontakt oss
Kontakt oss for en prat om ditt nye Growing Spaces kontor.
Tusen takk! Din forespørsel er blitt sendt.
Ojsann! Noe gikk galt da du forsøkte å sende inn skjemaet.